Ben Overlaet

The Bowels of Painting

Ben Overlaet is een Boomse kunstenaar. Voor zolang hij zich kan herinneren overschildert Ben Overlaet eerdere werken – om ook die werken te overschilderen, enz. Deze houding tegenover het schilderij komt voort uit het onvermijdelijke gevoel van tijdelijkheid (in tegenstelling tot de gangbare idee van de tijdloosheid van kunst). Uiteindelijk bestaan zijn doeken dan ook uit verschillende schilderijen – verborgen beelden uit vervlogen tijden.

Kunst en melancholie kunnen niet gescheiden worden. Als een gewelddadig archeoloog begon hij in enkele van zijn werken te snijden en te krassen, ze te bewerken met schuurpapier, detergenten, vuur en elk ander middel waarmee onderliggende lagen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Deels zichtbaar: de taferelen zijn immers verloren – hoewel in hun gefragmenteerde zichtbaarheid nog herkenbaar genoeg om te zorgen voor heimwee en melancholie. Verleden en herinnering, verlies en geweld grijpen in de ingewanden van de schilderijen.

Gratis doorlopend te bezichtigen.

Expo / nieuw

Locatie

Etalages
Kaai 40
2850 Boom