#coronaproof

Update: we schakelen over naar fase rood

Alle Kunsteliers schakelen vanaf 16 november  over op FASE ROOD.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Beperking van het maximum aantal leerlingen dat fysiek aanwezig is in de leslokalen:
  • KINDERATELIER 1 en 2 blijven 100% werken zoals ze gestart zijn begin deze maand.
  • JEUGDATELIER: alle lessen verlopen online. De leerlingen krijgen elke week een opdracht en kunnen hierbij beroep doen op juf Amber die online beschikbaar is voor feedback en vragen.
  • SCHILDER- EN TEKENATELIER, KERAMIEKATELIER en VRIJ ATELIER: we gaan over naar 1-op-1 onderwijs. De respectievelijke leerkrachten nemen contact op met de leerlingen voor de praktische afspraken hierover.
 • Niet-essentiële derden worden niet toegelaten in de gebouwen. Wij hanteerden deze maatregel al van bij de opstart, hier verandert dus niks.
 • Er mogen geen extra-muros activiteiten worden georganiseerd.
 • Er kunnen geen groepsactiviteiten voor volwassenen (proclamaties, vergaderingen, vieringen, enz.) plaatsvinden in de ateliers.

Wij verwelkomen je veilig!

Goed nieuws! Vanaf oktober gaan we terug van start met de Kunstateliers na een hele lange pauze. We kijken er alvast naar uit om alle leerlingen terug te verwelkomen op onze tekenschool!

Knippen, plakken, tekenen, schilderen, creatief nadenken, boetseren,…onze leerkrachten staat te popelen om artistiek aan de slag te gaan!

Om dit vlot en veilig te laten verlopen willen we jullie vragen om de volgende afspraken goed te lezen en na te leven.

Hoe houden we de Kunstateliers veilig?

 • Kom op tijd!

 • Bij ziektesymptomen: blijf thuis en neem/geef de nodige rust.

 • Ouders en externen worden niet toegelaten in de gebouwen.

 • Bij de kinder- en jeugdateliers wacht een leerkracht je kind op aan de voordeur in de Tuyaertsstraat. Na afloop van de les kan je je kind daar terug ophalen. Draag als ouder een mondmasker bij het brengen en ophalen van je kind. 

 • We zien je graag komen maar proberen toch ten allen tijde 1,5 afstand te houden, zowel in de klas als in de gangen. 

 • Kinderen vanaf secundair onderwijs en volwassenen dragen altijd een mondmasker, ook zittend in de klas. Enkel tijdens de pauze op de speelplaats, mag het masker even af. 

 • Breng een eigen drankje + snackje mee voor tijdens de pauze.

 • Onze lokalen worden regelmatig verlucht. Een dikke(re) trui kan zeker geen kwaad op koudere dagen.

 • Kom je terug uit vakantie, dan volg je de regels van de overheid.

 • ls er zich een besmetting voordoet op de dagschool van je kind, op je werk of in de thuissituatie, gelieve ons te verwittigen.

 • In de ateliers en aan de ingang staat alcoholgel om handen te ontsmetten. Doe dit zeker:

  • Bij het betreden van het gebouw

  • Voor het verlaten van het gebouw 

  • Na een toiletbezoek

  • Na het hoesten, snuiten of niezen

  • Voor en na het gebruik van materiaal

Het blijft een labiele situatie, we hopen dat we mogen starten en blijven doorgaan. Wij volgen de federale en lokale beslissingen op de voet op en zullen telkens tijdig communiceren, als er iets moest wijzigen. We rekenen dan ook op jullie begrip hiervoor.

We maken er alvast samen een boeiend, speels, creatief én veilig jaar van!

Heb je nog vragen over deze veiligheidsmaatregelen of over inschrijvingen?
Stuur je vraag naar ccdesteiger@boom.be of bel tijdens kantooruren naar 03 880 18 00.