Renaat Braem in Boom

Architectuur Liefhebbers Boom

Renaat Braem had plannen met de gemeente Boom. Hij wilde stedenbouwkundige ingrepen doen en nieuwe bouwprojecten toevoegen. 

Hij wilde een nieuw administratief centrum oprichten op 'het Zandplein', waarvan het vredegerecht en het administratief centrum de enige gerealiseerde gebouwen zijn. Daarnaast wou Braem een nieuwe stedenbouwkundige ontwikkeling realiseren met zijn nieuwe vorm van huisvesting. Deze van de Kruiskenslei werd uiteindelijk gerealiseerd. Hij ging in schril contrast met de klassieke bebouwing in de buurt en de gemeente.

Deze tentoonstelling geeft zicht op de ideeën van Braem op stedenbouwkundig vlak, maar ook van zijn vernieuwende gedachtengang.  De bezoeker wordt mee ondergedompeld in 'de droomwereld' van Braem, die voor Boom nog heel wat andere ideeën had.

Gratis doorlopend te bezichtigen.

ALB (ArchitectuurLiefhebbers Boom) organiseert een rondleiding op zaterdag 12 december 2020 om 14.00 u.
Vertrek: Heldenplaats
Deelname: € 6, ter plaatse te betalen

Expo

Locatie

Etalages
Kaai z/n
2850 Boom