Over CC De Steiger

Onze visie en missie

Cultuurcentrum De Steiger is een cultuur(t)huis met vele kamers en deuren. We willen een open huis zijn, met een diverse waaier aan culturele activiteiten in onze locaties - de Schouwburg, het Feestpaleis, zaal ‘Robert Lombaerts’ in het Gemeentehuis, en de culturele lokalen. Daarnaast organiseren we ook activiteiten buiten de muren, in de Boomse wijken.

Het decreet lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001 formuleert drie hoofdopdrachten voor cultuurcentra. CC De Steiger wil die drie basisopdrachten, die ook vervat zitten in de beeldspraak van het logo en de naam van het CC, als volgt waarmaken:

 

Cultuurspreiding (kunstpresentatie):

CC De Steiger streeft ernaar een ‘aanlegplaats’ te zijn langs de Rupel. Een aanlegplaats voor een kwaliteitsvol, divers en geprofileerd cultuuraanbod met een ruime lokale én bovenlokale uitstraling.
De eigen programmatie van het CC is daarom gediversifieerd, kwalitatief en laagdrempelig. CC De Steiger streeft een centrumfunctie voor de Rupelstreek na, met een breed en eigen spreidingsaanbod.

 

Gemeenschapsvorming (versterken van de lokale gemeenschap)

CC De Steiger wil een programmatie aanbieden die ‘verankerd’ is met de Rupelstreek en wil ook lokaal opborrelend talent een forum bieden. CC De Steiger gaat daarom samenwerkingen aan met verschillende ‘cultuurankers’. Deze diverse actoren en lokale, culturele partners creëren een breed maatschappelijk draagvlak voor de werking van ons cultuurcentrum. Het CC wil zich profileren als spil van het lokaal en regionaal cultuurleven en een open cultuurhuis zijn, dat ook programmeert op andere locaties dan in de eigen infrastructuur.

 

Verhogen van cultuurparticipatie (publiekswerking en publiekswerving)

CC De Steiger wil een ‘veilige haven’ zijn, waarnaar en waarin inwoners van in en rond Boom, hun weg vinden. CC De Steiger wil een zo groot en divers mogelijk publiek warm maken en interesseren voor cultuur. Het aanbod wordt ‘ontsloten’ door een degelijke omkadering en een gerichte communicatie op maat van diverse doelgroepen.