Stevige Vlaamse subsidie voor Boomse schouwburg

De Vlaamse regering heeft vrijdag  zijn goedkeuring gehecht aan een subsidiedossier voor de Boomse schouwburg, de thuishaven van CC De Steiger. Het gaat hier om 300.000 euro extra middelen, wat het totaal op 802.000 euro subsidies brengt. Die extra stimulans biedt de mogelijkheden om de schouwburg versneld te renoveren. 

De Vlaamse overheid ondersteunt hiermee andermaal de Boomse Schouwburg in de Spillemaeckersstraat. Nadat het fonds voor culturele infrastructuur reeds € 293 005,48 subsidies voor de vernieuwing van de theaterverlichting toekende, hebben we eveneens € 209 084,52 toegekend gekregen om de toegankelijkheid van de schouwburg te verbeteren. Daar bovenop komt nu nog een laatste relancesubsidie bij van € 300 000 voor verbouwing van grote culturele infrastructuur vanuit het kabinet van Vlaams Minister-President Jan Jambon. Dit brengt het totaal op € 802 090 subsidies die we verkregen hebben om de schouwburg te moderniseren.

Naast de subsidies moeten we als lokaal bestuur zelf 40% eigen middelen investeren.

De relancesubsidie werd door Vlaams Minister-President Jambon in het leven geroepen om de lat wat energieprestatie-eisen betreft hoog te leggen, in lijn met de klimaatdoelstellingen van de huidige Vlaamse regering. Duurzaamheid en integrale toegankelijkheid zijn eveneens belangrijke prioriteiten en ook daarop scoorde ons dossier dus uitstekend.

Met de middelen is een versnelde modernisering van bepaalde delen van onze schouwburg mogelijk. Denken we hier aan de inkom, een betere toegankelijkheid met bijvoorbeeld een lift, een vernieuwde foyer, artiestenlounge, sanitair enz.

Onnodig te zeggen dat we bijzonder opgetogen zijn over deze extra steun waarbij ook het vertrouwen van de hogere overheid in onze culturele werking duidelijk gehonoreerd wordt.

In dat kader had de Boomse gemeenteraad ondertussen het voorkeurrecht gelicht om ook het aanpalende ACV gebouw aan te kopen, waardoor de noodzakelijke fase 3 van de renovatie van de schouwburg eindelijk tot uitvoering kan komen de komende jaren.